Podjela diploma maturantima školske 2020/2021. godine

Dana 18.6.2021. i 21.6.2021. godine su podijeljene diplome maturantima naše škole. U nastavku teksta su obraćanje učenice generacije Uzunalić Melike i fotografije sa dodjele diplome. “Poštovani profesori, drage kolege i kolegice, koristim ovu priliku da Vam se zahvalim na svim lijepim trenucima koje smo doživjeli u prethodne 4 godine. Čast mi je poznavati Vas. Kada kažemo 4 godine, nekome se to čini kao vječnost, ali nama je prošlo brzo, kao dlanom o dlan.  Sada se nalazimo na raskrsnici i moramo razmišljati o svojoj budućnosti, baš kao što smo se nalazili i prije srednje škole. Naravno, na  početku, bila sam u...

Organizacija nastave u periodu od 19.04.2021. godine do 23.04.2021. godine

U osnovnim i srednjim školama na području Zeničko-dobojskog kantona, u periodu od 19.04.2021. godine do 23.04.2021. godine, a shodno aktuelnoj epidemiološkoj situaciji izazvanoj pandemijom širenja corona virusa (COVID-19), nastavlja se sa organizacijom i realizacijom online nastave/učenja. Online nastava/učenje se nastavlja organizirati i realizirati u skladu sa Uputstvom o organizaciji odgojno-obrazovnog procesa u osnovnim i srednjim školama na području Zeničk-odobojskog kantona u drugom polugodištu školske 2020/2021. godine – period od 15.03.2021. godine do 24.03.2021. godine (akt broj: 10-34-14233-4-3 od 12.03.2021. godine). Ukoliko dođe do poboljšanja epidemiološke situacije na području Zeničko-dobojskog kantona, od 23.04.2021. godine bi se prešlo na nesmetano odvijanje nastave...

Organizacija nastave u periodu od 1.4.2021. do 9.4.2021. godine

U osnovnim i srednjim školama na području Zeničko-dobojskog kantona, u periodu od 01.04.2021. godine do 09.04.2021. godine, a shodno aktuelnoj epidemiološkoj situaciji izazvanoj pandemijom širenja corona virusa (COVID-19), nastavlja se sa organizacijom i realizacijom online nastave/učenja. Online nastava/učenje se nastavlja organizirati i realizirati u skladu sa Uputstvom o organizaciji odgojno-obrazovnog procesa u osnovnim i srednjim školama na području Zeničko-dobojskog kantona u drugom polugodištu školske 2020/2021. godine – period od 15.03.2021. godine do 24.03.2021. godine (akt broj: 10-34-14233-4-3 od 12.03.2021. godine). Ukoliko dođe do poboljšanja epidemiološke situacije na području Zeničko-dobojskog kantona, od 12.04.2021. godine bi se prešlo na nesmetano odvijanje nastave...

Zavarivač

Zavarivač

Planira, priprema, izvodi i vrši provjeru kvaliteta obavljenog posla; racionalno koristi sredstva rada, energiju, materijal i vrijeme; posjeduje odgovarajuća znanja za čitanje i razumijevanje tehničkih crteža i tehnološke dokumentacije; priprema dnevna izvješća o proizvodnji i elemente kalkulacije.