Organizacija nastave u školskoj 2023/2024. godini

Nastava u školskoj 2023/2024. godini počinje u petak 1.9.2023. godine prema sljedećem rasporedu:

 Smjena  A u  7 45 sati                                                   

– Ekonomska škola                                                         

– Mašinska tehnička škola                                              

– Građevinska tehnička škola                                         

– Poljoprivredna tehnička škola                                      

– Ugostiteljsko-turistička tehnička škola

– Tekstilna tehnička škola                        

– Mašinska stručna škola

 Smjena  B   u 13 45 sati

– Elektrotehnička škola

– Saobraćajna tehnička škola

– Stručna škola uslužnih djelatnosti

 – Elektrotehnička stručna škola

– Saobraćajna stručna škola