Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta 23.7.2024.

Bosna i HercegovinaFederacija Bosne i HercegovineZENIČKO-DOBOJSKI KANTON JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA „HAZIM ŠABANOVIĆ“ VISOKOVISOKOBranilaca 24, 71300 Visoko, BiHTel: 032/465-213, 032/465-215e-mail: mss.hazimsabanovic@gmail.comweb: mssvisoko.edu.ba U skladu sa članom 116. Zakona o srednjoj školi («Službene novine ZDK», br. 9/17), Odlukom  Školskog odbora o raspisivanju konkursa broj: 878/24 od 08.07.2024. godine, Instrukcijom broj 10-34-10073-1-03/24 od 03.06.2024. godine, te Saglasnosti za raspisivanje konkursa/oglasa za  upražnjena radna mjesta u školskoj 2024/2025. godini broj 10-30-439-095-2/24 od  16.07.2024.  godine, koju je izdalo Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, JU Mješovita srednja škola «Hazim Šabanović»  Visoko raspisuje: a)   KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj...

Javni oglas za izdavanje u zakup školske kuhinje u školskoj 2024/2025. godini

 JU Mješovita srednja škola „Hazim Šabanović“ Visoko  Branilaca 24, 71300 Visoko , BiH  Tel: 032/465-213, 032/465-215  e-mail: mss.hazimsabanovic@gmail.com  web: mssvisoko.edu.ba Na osnovu  člana 137. Zakona o srednjoj školi (“Službene  novine Zeničko-dobojskog  kantona”, broj:9/17), člana 85.  Pravila  Škole , te Odluke Školskog odbora  broj  880/24  od 08.07.2024. godine , raspisuje se  J A V N I    OGLAS za izdavanje u zakup školske kuhinje u školskoj 2024/2025. godini      I Predmet javnog oglasa  je izdavanje u zakup školske kuhinje , koja  se nalazi u prizemlju školske zgrade , ukupne površine 21  m2 , a može se pogledati  svakim radnim danom u vremenu...

Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta 23.4.2024. godine

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA „HAZIM ŠABANOVIĆ“ VISOKOVISOKO Branilaca 24, 71300 Visoko, BiH Tel: 032/465-213, 032/465-215 e-mail: mss.hazimsabanovic@gmail.com web: mssvisoko.edu.ba U skladu sa članom 116. Zakona o srednjoj školi  («Službene novine ZDK», br. 9/17),  Odluke Školskog odbora o raspisivanju konkursa  broj: 436/24 od 09.04.2024 . godine, te  Saglasnosti za raspisivanje konkursa za upražnjena radna mjesta u školskoj 2023/2024. godini – broj: 10-34-439-095-03-1/24  od 17.04.2024. godine, koju je izdalo Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, JU Mješovita srednja škola «Hazim Šabanović»  Visoko raspisuje: KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2023/2024....

Donacija mini vjetroturbina

Centar za ekologiju i energiju iz Tuzle je našoj školi donirao mini vjetroturbinu. Ova donacija se realizuje u okviru projekta “Inovacije u energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva”,kojeg realizuje Centar za ekologiju i energiju u partnerstvu i uz finansijsku podršku Caritas-a Švicarske. Zahvaljujemo Centru za ekologiju i energiju i Caritas-u na donaciji veoma vrijednih i značajnih nastavnih sredstava i pomagala kao i na veoma korektnoj i uspješnoj saradnji u toku projekta.