Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta 19.9.2023. godine

 JU Mješovita srednja škola „Hazim Šabanović“ Visoko  Branilaca 24, 71300 Visoko , BiH  Tel: 032/465-213, 032/465-215  e-mail: mss.hazimsabanovic@gmail.com  web: mssvisoko.edu.ba U skladu sa članom 116. Zakona o srednjoj školi  (»Službene novine ZDK« br. 9/17),  Odluke Školskog odbora o raspisivanju konkursa   broj: 943-1/23  od 01.09.2023. godine te  Saglasnosti za raspisivanje konkursa/oglasa za  upražnjena radna mjesta u školskoj 2023/2024. godini broj 10-34-8855-094-1/23.  od 14.09.2023. godine, koju je izdalo Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, JU Mješovita srednja škola »Hazim Šabanović«  Visoko raspisuje: a)      KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2023/2024. godini: Matematika, 19 časova na određeno radno...

Organizacija nastave u školskoj 2023/2024. godini

Nastava u školskoj 2023/2024. godini počinje u petak 1.9.2023. godine prema sljedećem rasporedu:  Smjena  A u  7 45 sati                                                    – Ekonomska škola                                                          – Mašinska tehnička škola                                               – Građevinska tehnička škola                                          – Poljoprivredna tehnička škola                                       – Ugostiteljsko-turistička tehnička škola – Tekstilna tehnička škola                         – Mašinska stručna škola  Smjena  B   u 13 45 sati – Elektrotehnička škola – Saobraćajna tehnička škola – Stručna škola uslužnih djelatnosti  – Elektrotehnička stručna škola – Saobraćajna stručna škola

Javni oglas za izdavanje u zakup školske kuhinje u školskoj 2023/2024. godini

JU Mješovita srednja škola „Hazim Šabanović“ VisokoBranilaca 24, 71300 Visoko , BiHTel: 032/465-213, 032/465-215e-mail: mss.hazimsabanovic@gmail.comweb: mssvisoko.edu.ba Na osnovu  člana 137. Zakona o srednjoj školi (“Službene  novine Zeničko-dobojskog  kantona”, broj:9/17), člana 85.  Pravila  Škole , te Odluke Školskog odbora  broj  704/23  od 07.07.2023. godine , raspisuje se  J A V N I    OGLAS za izdavanje u zakup školske kuhinje u školskoj 2023/2024. godini I Predmet javnog oglasa  je izdavanje u zakup školske kuhinje, koja  se nalazi u prizemlju školske zgrade, ukupne površine 21  m2, a može se pogledati svakim radnim danom u vremenu od 11,00-12,00 sati.             II Pravo učešća  imaju sva...