Edukacija o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije

Dana 12.1.2024. godine održana je III specijalizovana radionica II ciklusa edukacije o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije za profesore elektro struke (Omanović Hajlovac Emira, Čolić Selma),građevinske struke (Fazlić Azra) i mašinske struke (Lemeš Ermina) u organizaciji Caritasa Švicarske i Centra za ekologiju i energiju.

U proteklom periodu navedeni profesori su učenicima naše škole kroz prezentaciju prenijeli stečena znanja o energetskoj efikasnosti primjeni obnovljivih izvora energije, zbog čega je našoj školi donirano nastavno sredstvo – solarni panel sa pratećom opremom. Naša škola izražava veliku zahvalnost Caritasu Švicarske i Centru za ekologiju i energiju na pruženoj prilici za učestvovanju,kao i na doniranom nastavnom sredstvu.