Author: Senad Kolašinac (Senad Kolašinac)

Članak

Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta 30.8.2022.

 JU Mješovita srednja škola „Hazim Šabanović“ Visoko  Branilaca 24, 71300 Visoko , BiH  Tel: 032/465-213, 032/465-215  e-mail: mss.hazimsabanovic@gmail.com  web: mssvisoko.edu.ba U skladu sa članom 116. Zakona o srednjoj školi  («Službene novine ZDK», br. 9/17), Odluke  Školskog odbora o raspisivanju konkursa broj 794/22  od 10.08.2022. godine , te  Saglasnosti za raspisivanje konkursa/oglasa  za  upražnjena  radna  mjesta...

Članak

Organizacija nastave u školskoj 2022/2023. godini

Nastava u školskoj 2022/2023. godini počinje u četvrtak 1.9.2022. godine prema sljedećem rasporedu:  Smjena  A u  7 45 sati                                                    – Ekonomska škola                                                          – Mašinska tehnička škola                                               – Građevinska tehnička škola                                          – Poljoprivredna tehnička škola                                       – Ugostiteljsko-turistička tehnička škola                         – Mašinska stručna škola   Smjena  B   u 12 00 sati – Elektrotehnička škola – Saobraćajna tehnička škola – Tekstilna tehnička škola...

Članak

Upis u više razrede

Obavještavaju se učenici II, III i IV razreda da će se upis za školsku 2022/2023. godinu organizovati 24.8.2022. (srijeda) u periodu od 8:00 do 12:00 sati u prostorijama škole.

Članak

Preliminarna rang lista po konkursu od 26.7.2022. godine

Preliminarne rang liste kandidata prijavljenih po konkursu od 26.7.2022. godine su u priloženom PDF dokumentu. Kandidati koji imaju primjedbe, žalbe ili žele izvršiti uvid u dokumentaciju mogu se obratiti Komisiji za bodovanje od ponedjeljka 8.8.2022. godine do srijede 10.8.2022. godine o 10 00 h putem e-mail adrese mss.hazimsabanovic@gmail.com ili lično. rang lista.pdf

Članak

Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta 26.7.2022.

 JU Mješovita srednja škola „Hazim Šabanović“ Visoko  Branilaca 24, 71300 Visoko , BiH  Tel: 032/465-213, 032/465-215  e-mail: mss.hazimsabanovic@gmail.com  web: mssvisoko.edu.ba U skladu sa članom 116. Zakona o srednjoj školi  («Službene novine ZDK», br. 9/17),  Odluke Školskog odbora o raspisivanju konkursa   broj: 655/22  od 14.07.2022 . godine,te  Saglasnosti za raspisivanje konkursa/oglasa za  upražnjena radna mjesta u...

Članak

Javni poziv za prikupljanje  ponuda za korištenje teniskog terena

 JU Mješovita srednja škola „Hazim Šabanović“ Visoko  Branilaca 24, Visoko 71300, BiH  Tel: 032/465-213, 032/465-215  e-mail: mss.hazimsabanovic@gmail.com  web: mssvisoko.edu.ba Na osnovu člana  137. Zakona o srednjoj školi ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj  09/17 ),  člana 85. Pravila JU Mješovita srednja škola «Hazim Šabanović» u Visokom , te  Odluke Školskog odbora  broj   620/22 od 29.06.2022....

Članak

Javni oglas za izdavanje u zakup školske kuhinje u školskoj 2022/2023. godini

 JU Mješovita srednja škola „Hazim Šabanović“ Visoko  Branilaca 24, 71300 Visoko , BiH  Tel: 032/465-213, 032/465-215  e-mail: mss.hazimsabanovic@gmail.com  web: mssvisoko.edu.ba Na osnovu  člana 137. Zakona o srednjoj školi (“Službene  novine Zeničko-dobojskog  kantona”, broj:9/17), člana 85.  Pravila  Škole , te Odluke Školskog odbora  broj 638/22  od 07.07.2022. godine , raspisuje se  J A V N I   ...