Elektrotehničar automatske i računarske tehnike

Nivo složenosti: IV

Elektrotehničar automatske i računarske tehnike

Elektrotehničar automatske i računarske tehnike

Poznaje gradu računar – Poznaje osnovne mrežne protokole – Poznaje funkcije i osnove rada s ruterima i ostalom mrežnom opremom – Vrši detekciju i dijagnostiku kvarova – Vrši montažu, kontrolu, podešavanje, testiranje i održavanje računarske opreme i sistema – Vrši instalaciju sistemskog i korisničkog softvera – Koristi softver za kancelarijsko poslovanje i prezentaciju podataka – Programira na jednom od programskih jezika – Poznaje osnove SQL(Structured Query Language) – Koristi se sistemom za upravljanje relacionim bazama podataka ( RDBMS Relational Data Base Management System) – Poznaje sigurnost računarskih sistema – Programira u jednom objektno orijentiranom programskom jeziku – Poznaje osnove administriranja mrežnih servera koristi znanja iz analogne, digitalne i računalne tehnike obrade i prijenosa podataka.