Ekonomski tehničar

Nivo složenosti: IV

Ekonomski tehničar

Ekonomski tehničar

Osposobljen za obavljanje složenih poslova i radnih zadataka na organizaciji rada pri vođenju svih vrta knjigovodstvenih i komercijalnih poslova: odgovara stručnim zahtjevima i svim potrebama iz oblasti komercijalnih i statističkoanalitičkih poslova,te poslovima i pravnim znanjima iz oblasti korespodencije, poduzetništva, poslovnog prava, menadžmenta, finansija, statistike, privredne matematike, vrši provjeru kvaliteta i kvantiteta roba.