Edukacija o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije

Dana 12.1.2024. godine održana je III specijalizovana radionica II ciklusa edukacije o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije za profesore elektro struke (Omanović Hajlovac Emira, Čolić Selma),građevinske struke (Fazlić Azra) i mašinske struke (Lemeš Ermina) u organizaciji Caritasa Švicarske i Centra za ekologiju i energiju. U proteklom periodu navedeni profesori su učenicima naše škole kroz prezentaciju prenijeli stečena znanja o energetskoj efikasnosti primjeni obnovljivih izvora energije, zbog čega je našoj školi donirano nastavno sredstvo – solarni panel sa pratećom opremom. Naša škola izražava veliku zahvalnost Caritasu Švicarske i Centru za ekologiju i energiju na pruženoj prilici za učestvovanju,kao i na...

Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta 19.12.2023. godine

U skladu sa članom 116. Zakona o srednjoj školi («Službene novine ZDK», br. 9/17),  Odluke Školskog odbora o raspisivanju konkursa  broj: 1358/23 od 06.12.2023. godine, te  Saglasnosti za raspisivanje konkursa za upražnjena radna mjesta u školskoj 2023/2024. godini – broj: 10-34-8855-095-3/23 od 13.12.2023. godine, koju je izdalo Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, JU Mješovita srednja škola «Hazim Šabanović» Visoko raspisuje: KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2023/2024. godini: Informatika, 21 čas na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 15.08.2024. godine; Informatika, 7 časova na određeno radno vrijeme, a...

Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta 14.11.2023. godine

U skladu sa članom 116. Zakona o srednjoj školi («Službene novine ZDK», br. 9/17), Odluke Školskog odbora o raspisivanju konkursa broj: 1207-1/23 od 1.11.2023. godine te Saglasnosti za raspisivanje konkursa/oglasa za upražnjena radna mjesta u školskoj 2023/2024. godini broj 10-34-8855-095-2/23. od 7.11.2023. godine, koju je izdalo Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, JU Mješovita srednja škola «Hazim Šabanović» Visoko raspisuje: KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2023/2024. godini: Informatika, 21 čas na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva a najkasnije do 15.8.2024. godine; Osnovi elektrotehnike, 8 časova na određeno radno vrijeme, do...

Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta 19.9.2023. godine

 JU Mješovita srednja škola „Hazim Šabanović“ Visoko  Branilaca 24, 71300 Visoko , BiH  Tel: 032/465-213, 032/465-215  e-mail: mss.hazimsabanovic@gmail.com  web: mssvisoko.edu.ba U skladu sa članom 116. Zakona o srednjoj školi  (»Službene novine ZDK« br. 9/17),  Odluke Školskog odbora o raspisivanju konkursa   broj: 943-1/23  od 01.09.2023. godine te  Saglasnosti za raspisivanje konkursa/oglasa za  upražnjena radna mjesta u školskoj 2023/2024. godini broj 10-34-8855-094-1/23.  od 14.09.2023. godine, koju je izdalo Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, JU Mješovita srednja škola »Hazim Šabanović«  Visoko raspisuje: a)      KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2023/2024. godini: Matematika, 19 časova na određeno radno...

Organizacija nastave u školskoj 2023/2024. godini

Nastava u školskoj 2023/2024. godini počinje u petak 1.9.2023. godine prema sljedećem rasporedu:  Smjena  A u  7 45 sati                                                    – Ekonomska škola                                                          – Mašinska tehnička škola                                               – Građevinska tehnička škola                                          – Poljoprivredna tehnička škola                                       – Ugostiteljsko-turistička tehnička škola – Tekstilna tehnička škola                         – Mašinska stručna škola  Smjena  B   u 13 45 sati – Elektrotehnička škola – Saobraćajna tehnička škola – Stručna škola uslužnih djelatnosti  – Elektrotehnička stručna škola – Saobraćajna stručna škola