Donacija mini vjetroturbina

Centar za ekologiju i energiju iz Tuzle je našoj školi donirao mini vjetroturbinu.

Ova donacija se realizuje u okviru projekta “Inovacije u energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva”,kojeg realizuje Centar za ekologiju i energiju u partnerstvu i uz finansijsku podršku Caritas-a Švicarske.

Zahvaljujemo Centru za ekologiju i energiju i Caritas-u na donaciji veoma vrijednih i značajnih nastavnih sredstava i pomagala kao i na veoma korektnoj i uspješnoj saradnji u toku projekta.