Frizer

Nivo složenosti: III

Frizer

Frizer

Izgrađuje navike o pravilnoj organizaciji radnog mjesta,protokolu ponašanja,mjerama sigurnosti pri radu i mjerama zaštite zdravlja i životne sredine:razvija sposobnost samostalnog rada i rada u timu;stiče pravilan odnos prema opremi.