Građevinski tehničar

Nivo složenosti: IV

Građevinski tehničar

Građevinski tehničar

Poznaje redoslijed radnji u procesu izgradnje objekta; poznaje rad u timu, saradnju tokom rada i međusobnu ovisnost svih sudionika u izgradnji. Sudjeluju u svim poslovima građenja: od planiranja i pripreme, preko projektiranja do izvedbe građevine. Vrše poslove građevinskog poslovođe na gradilištu.