Stručna posjeta  HE Salakovac

Dana 25.05.2022.godine učenici IIIe i IIIf razreda Elektrotehničke škole, obavili su stručnu posjetu  HE Salakovac.

U pratnji učenika bili su profesorice Omanović Emira i Breščić Nermina.                                                                                                                             

Posjeta je trajala od 10:30 do 12:30 . Tom prilikom učenici su obišli betonsku gravitacionu branu, komandnu salu, instalisane agregate, turbine, strojarnicu sa pripadajućim objektima i razvodno postrojenje 220 kV.

Učenici su se upoznali se sa načinom rada i automatizacijom HE Salakovac, sa posebnim osvrtom na rad Scada sistema za upravljanje. Posjetu smatramo veoma korisnom i uspješnom.Time je nastavljena dugogodišnja praksa stručnih posjeta naše škole hidroelektranama na Neretvi.