Primjena revidiranog nastavnog programa za zanimanje elektromehaničar u JU Mješovita srednja škola “Hazim Šabanović ” Visoko

Privredna komora ZDK, u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK i Pedagoškim zavodom Zenica, uz finansijsku i tehničku podršku Fondacije Helvetas Moja budućnost,  nastavlja  uspješno implementirati  projekt “Sinergijom do lakšeg zapošljavanja u Zeničko-dobojskom kantonu”. 

U prethodnom implementacijskom periodu su kreirane smjernice za izmjenu 30% nastavnih programa u skladu s potrebama tržišta rada,  s ciljem motiviranja menadžmenta škola, te nastavnika stručno-teorijskih predmeta i praktične nastave da, kroz stručne aktive i nastavnička vijeća, iskoriste zakonsku mogućnost i uključe se u proces modernizacije stručnih dijelova nastavnih programa u obimu do 30%, i time pomognu usklađivanju nastavnih programa s potrebama na tržištu rada u svojoj sredini i osiguraju razvoj upravo onih kompetencija, tj. znanja, vještina i sposobnosti koje će mladim ljudima olakšati pristup sve dinamičnijem radnom okruženju.  

U vezi sa navedenim, zajedničkim radom Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK, Fondacije Helvetas Moja budućnost, menadžmenta škole, te Privredne komore ZDK, kao pilot škola za implementaciju izrađenih smjernica za izmjenu 30% nastavnih programa u skladu s potrebama tržišta rada, izabrana je JU Mješovita srednja škola “Hazim Šabanović” Visoko, za zanimanje elektromehaničar, a koje se izučava u ovoj školi. 

Radna grupa, koju su činili predstavnici JU Mješovita srednja škola “Hazim Šabanović” Visoko, predstavnica Sektora za lokalni ekonomski razvoj Grada Visoko, predstavnici kompanija: Alma-Ras Visoko, Automatic Servis Visoko, Melik-Group Visoko, je revidirala nastavni program, za zanimanje elektromehaničar, a primjena istog je odobrena od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK. 

Primjena na ovaj način revidiranih nastavnih programa prilagođenih lokalnom tržištu rada, doprinijet će popularizaciji odabranog stručnog zanimanja elektromehaničar, te unaprijediti svijest poslodavaca o važnosti njihovog uključivanja u pripremu obrazovanja budućih zaposlenika, kako bi onda, posljedično, zaposlenici bili spremniji odgovoriti potrebama radnih procesa.  Istovremeno, ovakva iskustva prenesena na druge škole u Kantonu, će doprinijeti otvaranju stručnih škola ka poslovnoj zajednici na lokalnom nivou.