Učešće učenika JU MSŠ “Hazim Šabanović” Visoko na takmičenju „Zaštitimo našu kulturnu baštinu“

U okviru manifestacije 9. Parlamenta mladih sa sliva rijeke Save, Međunarodna komisija za sliv rijeke Save organizovala je za učenike srednjih škola i mlade u dobi od 19 do 25 godina takmičenje na temu „Zaštitimo našu kulturnu baštinu“. Tema se odnosi na zaštitu kulturne baštine od sve češćih i intenzivnijih poplava koje se događaju kao posljedica klimatskih promjena. Ispred naše škole formiran je tim „Perspektiva“, koji je uzeo učešće na ovom takmičenju. Za temu smo odabrali problem  fluvijalnog plavljenja i neholističkog pristupa nacionalnom spomeniku Arheološko nalazište “Mile” i crkva sv. Nikole. Naš rad sa odabranom temom je uvršten među osam najboljih radova, čime smo stekli uslove da učestvujemo na 9. Parlamentu mladih, koji se održao 8. i 9. oktobra 2021. godine u Banja Luci. Svoj projekat tim je predstavljao predstavnicima projekta Shelter, UNESCO-a kao i predstavnicima Međunarodne komisije za sliv rijeke Save te učesnicima projekta.

Naš tim su predstavljali učenici: Amer Zec, Muhamed Pašić, Sanjin Mostić, Haris Subaša, Adi Zahirović, Lamija Sinanagić, Ahmed Handžić. Mentori tima su bili profesorica Lejla Spaho i pedagog Haris Omeragić.

U okviru 9. Parlamenta mladih održani su i izbori za predsjednika Parlamenta mladih, te smo ponosni da je na tu funkciju izabran naš učenik Adi Zahirović. 

Zahvaljujemo našim učenicima i profesorici Lejli Spaho, kao i pedagogu Harisu Omeragiću na posvećenom i predanom radu.