Organizacija nastave u školskoj 2021/2022. godini

Nastava u školskoj godini počinje u srijedu 1.9.2021. godine prema sljedećem rasporedu:

 Smjena  A u  7 45 sati                                                   

– Ekonomska škola                                                         

– Mašinska tehnička škola                                              

– Građevinska tehnička škola                                         

– Poljoprivredna tehnička škola                                      

– Ugostiteljsko-turistička tehnička škola                        

– Mašinska stručna škola 

 Smjena  B   u 13 45 sati

– Elektrotehnička škola

– Saobraćajna tehnička škola

– Stručna škola uslužnih djelatnosti

 – Elektrotehnička stručna škola                                                                        

Nastava će se realizovati u skladu sa dopisom Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona (koje je priloženo u nastavku).