Bodovna lista po konkursu od 3.8.2021. godine

Bodovne liste kandidata prijavljenih po konkursu od 3.8.2021. godine su u priloženom PDF dokumentu.

Kandidati koji imaju primjedbe, žalbe ili žele izvršiti uvid u dokumentaciju mogu se obratiti Komisiji za bodovanje u ponedjeljak 16.8.2021. godine i utorak 17.8.2021. godine u periodu od 9 00 h do 12 00 h u kancelariji pomoćnika direktorice ili na e-mail adresu mss.hazimsabanovic@gmail.com.