Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2021/2022. godini

JU Mješovita srednja škola „Hazim Šabanović“ Visoko

Branilaca 24, 71300 Visoko , BiH

 Tel: 032/465-213, 032/465-215

 e-mail: mss.hazimsabanovic@gmail.com

 web: mssvisoko.edu.ba

U skladu sa članom 116. Zakona o srednjoj školi  («Službene novine ZDK», br. 9/17),  Odluke Školskog odbora o raspisivanju konkursa   broj: 574 -1/21 od 26.07.2021.godine,

te  Saglasnosti za raspisivanje konkursa/oglasa za  upražnjena radna mjesta u školskoj 2021/2022. godini broj: 10-30-9254-095-2/21 od 27.07.2021.godine, koju je izdalo Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona , JU Mješovita srednja škola «Hazim Šabanović»  Visoko raspisuje:

K O N K U R S        

Za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2021/2022. godine za sljedeće nastavne predmete:

 1. bosanski jezik i književnost – 17 časova, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022.godine;
 2.  engleski jezik – 12 časova, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022. godine;
 3.  njemački jezik – 10 časova, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022.godine;
 4. turski jezik – 5 časova, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022.godine;
 5. matematika-5 časova, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022.godine;
 6.  informatika- 21 čas, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022.godine;
 7. informatika- 9 časova, na određeno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022. godine; 
 8.  fizika- 6 časova, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije, a najkasnije do15.08.2022.godine;
 9. tjelesni i zdravstveni odgoj- 21 čas, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022.godine;
 10.  tjelesni i zdravstveni  odgoj- 10 časova, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022.godine;
 11. katolički vjeronauk-2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022.godine;
 12. historija – 4 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022.godine;
 13. sociologija-10 časova, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022.godine;
 14. demokratija i ljudska prava – 1 čas na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022.godine;
 15. psihologija-1čas, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022.godine;
 16. estetika- 4 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022.godine;
 17. anatomija i fiziologija čovjeka- 2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022.godine;
 18. higijena i prva pomoć – 3 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022.godine;
 19. tehnologija sa poznavanjem robe – 2 časa , na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022.godine;
 20. poznavanje robe – 2 časa , na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022.godine;
 21. tekstilna vlakna – 2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022.godine;
 22. osnovi tekstilne tehnologije – 3 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022.godine;
 23. organizacija konfekcijske proizvodnje – 4 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022.godine;
 24. estetsko oblikovanje odjeće – 2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022.godine;
 25. konstruiranje odjevne konfekcije – 3 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022.godine;
 26. ispitivanje tekstila – 4 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022.godine;
 27. praktična nastava za stručno zvanje tekstilni tehničar – konfekcionar – 24 časa, na određeno radno vrijeme , a najkasnije do 15.08.2022. godine;
 28. praktična nastava za stručno zvanje tekstilni tehničar – konfekcionar – 2 časa, na određeno radno vrijeme , a najkasnije do 15.08.2022. godine;
 29. mašinski materijali – 3 časa , na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa  funkcije, a najkasnije do 15.08.2022.godine;
 30. pogonske i radne mašine – 2 časa, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa  funkcije, a najkasnije do 15.08.2022.godine;
 31. praktična nastava za zanimanje bravar/zavarivač-20 časova, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa  funkcije, a najkasnije do 15.08.2022. godine;
 32. elektronika –  4 časa, na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa rada sa polovinom  punog radnog vremena , a najkasnije do 04.03.2022.godine;
 33. električna mjerenja – 4 časa, na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa rada sa polovinom  punog radnog vremena , a najkasnije do 04.03.2022.godine;
 34. osnove elektrotehnike – 2 časa, na određeno radno vrijeme, do povratka radnice  sa rada sa polovinom  punog radnog vremena , a najkasnije do 04.03.2022.godine;
 35. elektronika – 3 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022.godine;
 36. električne mašine – 5 časova, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022. godine;
 37. električni uređaji – 6 časova, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022.godine;
 38. finansije – 4 časa, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije, a najkasnije do 15.08.2022.godine;
 39. statistika – 2 časa, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije, a najkasnije do 15.08.2022.godine;
 40. ekonomika i organizacija ugostiteljskih preduzeća – 2 časa, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika s funkcije, a najkasnije do 15.08.2022.godine;
 41. privredna matematika – 2 časa, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika s funkcije, a najkasnije do 15.08.2022.godine;
 42. recepcijsko poslovanje – 2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022.godine;
 43. ekonomika turizma – 2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022.godine;
 44. agencijsko poslovanje – 2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022.godine;
 45. ekonomika i organizacija poslovanja – 10 časova, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa  funkcije, a najkasnije do 15.08.2022.godine;
 46. kuharstvo – 2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022.godine;
 47. usluživanje – 2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022.godine;
 48. historija umjetnosti – 2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022.godine;
 49. praktična nastava za stručno zvanje hotelsko-turistički tehničar – 14 časova, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika s funkcije, a najkasnije do 15.08.2022.godine;
 50. osnove drumskog saobraćaja – 4 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022.godine;
 51. organizacija prevoza robe i putnika – 3 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022.godine;
 52. bezbjednost drumskog saobraćaja – 3 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022.godine;
 53. drumske saobraćajnice – 2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022.godine;
 54. motori SUS – 3 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022.godine;
 55. motorna vozila – 2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022.godine;
 56. robno-transportne manipulacije – 2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022.godine;
 57. špedicija – 2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022.godine;
 58. praktična nastava za stručno zvanje tehničar drumskog saobraćaja – 7 časova, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022.godine.

JAVNI OGLAS za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2021/2022.godini:

   1.Radnik/ca na održavanju higijene,  puna radna norma , na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022.godine;

   2.Domar, 50% radnog vremena, na određeno radno vrijeme , a najkasnije do 15.08.2022. godine;

    3.Administrativno-finansijski radnik, puna radna norma ,na određeno radno  vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022. godine .    

Pored općih uslova propisanih Zakonom i Pedagoškim standardima, kandidati  moraju imati odgovarajuću školsku spremu, te uslove predviđene NPP i Zakonom o srednjoj školi ZDK.

Uz prijavu sa kraćom biografijom kandidati su dužni dostaviti:

 • diplomu o završenom obrazovanju;
 • uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci;    
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • odgovarajuću potvrdu izdatu od strane ureda Zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje;
 • nastavu iz predmeta Anatomija i fiziologija čovjeka i predmeta Higijena i prva pomoć  za zanimanje Frizer-vlasuljar mogu verifikovano izvoditi profesori koji su u toku studija na fakultetu imali dva semestra Anatomije i fiziologije čovjeka, odnosno Higijene i prve pomoći (pozicije pod rednim brojem 17. i 18.);
 • za radno mjesto domara  potrebno  je  da kandidat  ima  III ili IV stepen stručne spreme  ( pozicija pod rednim brojem 2. Javnog oglasa)
 • kandidati koji se prijavljuju kao tehnološki višak uz zahtjev za prijem u radni odnos po raspisanom konkursu /oglasu , prilažu  Rješenje o utvrđenom tehnološkom višku izdato od strane nadležne kantonalne komisije za zbrinjavanje tehnološkog viška u školama  na području Ze-do kantona i odgovarajuću potvrdu izdatu od strane ureda Zavoda za PIO .

       Svi priloženi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije.

 Po izvršenom prijemu, prije stupanja  na posao ,  kandidati su obavezni dostaviti ljekarsko uvjerenje ( ne starije od 6 mjeseci) i uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci).

Kandidati koji se prijave na konkurs, potrebno je da dostave i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području ZDK („ Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj 1/18) , a koji su objavljeni na službenoj web-stranici Kantona: www.zdk.ba.

Ako se na konkurs ne prijave stručni nastavnici ,  prijem će se izvršiti prema Uputstvu za angažovanje nestručnih nastavnika za verifikovano i instruktivno izvođenje nastave u školskoj 2021/2022. godini – broj 10-34-7752/21. od 01.06.2021. godine .

Kandidati koji se prijave na konkurs, a ne ispunjavaju uslove o stručnoj spremi, dužni su, pored gore navedene dokumentacije, dostaviti i Uvjerenje fakulteta o godini studija i Uvjerenje o položenim ispitima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja, a prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:  JU MSŠ „Hazim Šabanović“ , Branilaca 24, 71300 Visoko, sa naznakom „ Prijava na konkurs/oglas – obavezno navesti radno mjesto na koje se konkuriše“

Dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona 032/465-213.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pismeno u zakonskom roku. Kandidati koji ne budu primljeni, svoju dokumentaciju mogu preuzeti u roku od mjesec dana od dana donošenja Odluke o izboru kandidata , a nakon tog roka,  Škola nema obavezu čuvanja dokumentacije.