Organizacija nastave u periodu od 1.4.2021. do 9.4.2021. godine

U osnovnim i srednjim školama na području Zeničko-dobojskog kantona, u periodu od 01.04.2021. godine do 09.04.2021. godine, a shodno aktuelnoj epidemiološkoj situaciji izazvanoj pandemijom širenja corona virusa (COVID-19), nastavlja se sa organizacijom i realizacijom online nastave/učenja.


Online nastava/učenje se nastavlja organizirati i realizirati u skladu sa Uputstvom o organizaciji odgojno-obrazovnog procesa u osnovnim i srednjim školama na području Zeničko-dobojskog kantona u drugom polugodištu školske 2020/2021. godine – period od 15.03.2021. godine do 24.03.2021. godine (akt broj: 10-34-14233-4-3 od 12.03.2021. godine).

Ukoliko dođe do poboljšanja epidemiološke situacije na području Zeničko-dobojskog kantona, od 12.04.2021. godine bi se prešlo na nesmetano odvijanje nastave u osnovnim i srednjim školama prema procedurama, odlukama, instrukcijama i modelima koji su bili zastupljeni do 12.03.2021. godine, tj. elementima Uputstva o organizaciji odgojno-obrazovnog procesa u osnovnim i srednjim školama na području Zeničko-doboiskog kantona u drugom polugodištu školske 2020/2021. godine (akti broj: 10-34-14233-4/20 od 18.01.2021. godine i 10-34-14233-4-1/20 od 22.01.2021. godine).

U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije nakon 09.04.2021. godine, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona će u koordinaciji sa Kriznim štabom ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona i Institutom za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, razmotriti potrebu i donijeti novo uputstvo kojim će se regulisati način odvijanja odgojno-obrazovnog procesa u osnovnim i srednjim školama, a o čemu će škole biti blagovremeno obaviještene.