Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta 26.7.2022.

 JU Mješovita srednja škola „Hazim Šabanović“ Visoko

 Branilaca 24, 71300 Visoko , BiH

 Tel: 032/465-213, 032/465-215

 e-mail: mss.hazimsabanovic@gmail.com

 web: mssvisoko.edu.ba

U skladu sa članom 116. Zakona o srednjoj školi  («Službene novine ZDK», br. 9/17),  Odluke Školskog odbora o raspisivanju konkursa   broj: 655/22  od 14.07.2022 . godine,te  Saglasnosti za raspisivanje konkursa/oglasa za  upražnjena radna mjesta u školskoj 2022/2023. godini broj: 10-30-10604-095-1/22     od 18.07.2022.  godine, koju je izdalo Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona , JU Mješovita srednja škola «Hazim Šabanović»  Visoko raspisuje:

                 a) konkurs  u školskoj 2022/2023. godini, za popunu upražnjenih radnih mjesta:

 1. bosanski jezik i književnost – 18 časova, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2023.godine;
 2. bosanski  jezik i književnost – 2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2023.godine;
 3.  engleski jezik – 15 časova, na određeno radno vrijeme, a najkasnije  do 15.08.2023.godine;
 4.  njemački jezik – 10 časova, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2023.godine;
 5. turski jezik – 5 časova, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2023.godine;
 6.  informatika- 21 čas, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2023.godine;
 7. informatika- 5 časova, na određeno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2023. godine; 
 8.  fizika- 19 časova, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije, a najkasnije do 18.03.2023.godine;
 9. tjelesni i zdravstveni odgoj- 21 čas, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2023.godine;
 10.  tjelesni i zdravstveni  odgoj- 13 časova, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2023.godine;
 11. katolički vjeronauk – 2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2023.godine;
 12. islamska vjeronauka – 4 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2023.godine;
 13. historija – 2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2023.godine;
 14. sociologija – 16 časova, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2023.godine;
 15. demokratija i ljudska prava – 3 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2023.godine;
 16. psihologija – 1čas, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2023.godine;
 17. estetika- 4 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2023.godine;
 18. anatomija i fiziologija čovjeka- 2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2023.godine;
 19. higijena i prva pomoć – 3 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2023.godine;
 20. tehnologija sa poznavanjem robe – 2 časa , na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2023.godine;
 21. poznavanje robe – 2 časa , na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2023.godine;
 22. hemija – 2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2023.godine;
 23. tekstilna vlakna – 2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2023.godine;
 24. osnovi tekstilne tehnologije – 2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2023.godine;
 25. organizacija konfekcijske proizvodnje – 2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2023.godine;
 26. estetsko oblikovanje odjeće – 2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2023.godine;
 27. konstruisanje odjevne konfekcije – 3 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2023.godine;
 28. strojevi i uređaji u konfekciji – 3 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2023.godine;
 29. poznavanje tekstilnih materijala – 2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2023.godine;
 30. praktična nastava za stručno zvanje tekstilni tehničar – konfekcionar – 14 časova, na određeno radno vrijeme , a najkasnije do 15.08.2023. godine;
 31. mašinski materijali – 3 časa , na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2023.godine;
 32. mašinski elementi – 6 časova, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2023.godine;
 33. tehnička mehanika – 11 časova, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2023.godine;
 34. tehničko crtanje – 12 časova, na određeno radno vrijeme,do povratka radnika s funkcije,  a najkasnije do  18.03.2023.godine;
 35. energetika – 4 časa, , na određeno radno vrijeme,do povratka radnika s funkcije,  a najkasnije do 18.03.2023.godine;
 36. transportni uređaji – 2 časa, , na određeno radno vrijeme,do povratka radnika s funkcije,  a najkasnije do 18.03.2023.godine;
 37. pogonske i radne mašine – 2 časa, , na određeno radno vrijeme,do povratka radnika s funkcije,  a najkasnije do 18.03.2023.godine;
 38. praktična nastava za zanimanje bravar/zavarivač-20 časova, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2023. godine;
 39. praktična nastava za zanimanje plinski i vodoinstalater/instalater centralnog grijanja – 14 časova, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2023. godine;
 40. praktična nastava za zvanje mašinski tehničar – 3 časa , na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2023. godine;
 41. elektronika –  5 časova, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2023. godine;;
 42. električni uređaji  – 6 časova, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2023. godine;
 43. električne mašine – 3 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2023. godine;
 44. računari i programiranje – 12 časova, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2023.godine;
 45. elektroenergetika – 4 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2023. godine;
 46. finansije – 3 časa, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije, a najkasnije do 18.03.2023.godine;
 47. poslovna korespondencija – 2 časa, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije, a najkasnije do 18.03.2023.godine;
 48. ekonomika i organizacija ugostiteljskih preduzeća – 4 časa, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika s funkcije, a najkasnije do 18.03.2023.godine;
 49. ekonomika prometnih preduzeća  – 4 časa, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika s funkcije, a najkasnije do 18.03.2023.godine;
 50. osnovi ekonomske teorije – 3 časa, na određeno radno vrijeme,do povratka radnika s funkcije, a najkasnije do 18.03.2023.godine;
 51. praktična nastava za zvanje ekonomski tehničar – 4 časa, na određeno radno vrijeme,do povratka radnika s funkcije, a najkasnije do 18.03.2023.godine;
 52. agencijsko poslovanje – 2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2023.godine;
 53. ekonomika i organizacija poslovanja – 10 časova, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa  funkcije, a najkasnije do 18.03.2023.godine;
 54. ekonomika drumskog saobraćaja –  2 časa, na određeno radno vrijeme,do povratka radnika s funkcije, a najkasnije do 18.03.2023.godine;
 55. ekonomika preduzeća – 5 časova, na određeno radno vrijeme,do povratka radnika s funkcije, a najkasnije do 18.03.2023.godine;
 56. ekonomika prometnih preduzeća – 3 časa, na određeno radno vrijeme,do povratka radnika s funkcije, a najkasnije do 18.03.2023.godine;
 57. kuharstvo – 2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2023.godine;
 58. usluživanje – 2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2023.godine;
 59. historija umjetnosti – 2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2023.godine;
 60. privredno pravo – 3 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2023.godine;
 61. voćarstvo- 2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2023.godine;
 62. vinogradarstvo sa vinarstvom – 2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2023.godine;
 63. stočarstvo – 3 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2023.godine;
 64. ishrana domaćih životinja – 2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2023.godine;
 65. osnove drumskog saobraćaja – 4 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2023.godine;
 66. organizacija prevoza robe i putnika – 6 časova, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2023.godine;
 67. bezbjednost drumskog saobraćaja – 6 časova, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2023.godine;
 68. drumske saobraćajnice – 2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2023.godine;
 69. dinamika motornih vozila – 3 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2023.godine;
 70. motorna vozila – 4 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2023.godine;
 71. robno-transportne manipulacije – 2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2023.godine;
 72. špedicija – 2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2023.godine;
 73. auto-baze i auto-stanice – 2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2023.godine;
 74. praktična nastava za stručno zvanje tehničar drumskog saobraćaja – 16 časova, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2023.godine

b) oglas u školskoj 2022/2023. godini , za popunu upražnjenih radnih mjesta:

   1.radnik/ca na održavanju higijene – 50% radne norme , na određeno radno vrijeme, a    

       najkasnije do 15.08.2023.godine

   2.domar – 60% radne norme, na određeno radno vrijeme , a najkasnije do

      15.08.2023.godine 

   3.administrativno-finansijski radnik – puna radna norma , na određeno radno  vrijeme, a

       najkasnije do 15.08.2023. godine.

Pored općih uslova propisanih Zakonom i Pedagoškim standardima, kandidati  moraju imati odgovarajuću školsku spremu, te uslove predviđene NPP i Zakonom o srednjoj školi ZDK.

Uz prijavu sa kraćom biografijom kandidati su dužni dostaviti:

 • diplomu o završenom obrazovanju;
 • uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci;    
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • odgovarajuću potvrdu izdatu od strane ureda Zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje i original ili ovjerenu kopiju važećeg  ugovora o radu koja se uzima u obzir samo za ljetne konkurse zbog isteka vremenskog roka na koji je zaključen, kao i stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u skladu sa članom 34. Zakona o radu u FBiH;
 • za poziciju pod rednim brojem 12. konkursa dostaviti saglasnost za obavljanje poslova vjeroučitelja izdatu od Rijaseta islamske zajednice u BiH;
 • nastavu iz predmeta Anatomija i fiziologija čovjeka i predmeta Higijena i prva pomoć  za zanimanje Frizer-vlasuljar mogu verifikovano izvoditi profesori koji su u toku studija na fakultetu imali dva semestra Anatomije i fiziologije čovjeka, odnosno Higijene i prve pomoći (pozicije pod rednim brojem 18. i 19.konkursa );
 • za radno mjesto domara  potrebno  je  da kandidat  ima  III ili IV stepen stručne spreme  (pozicija pod rednim brojem 2. oglasa);
 • kandidati koji se prijavljuju kao tehnološki višak uz zahtjev za prijem u radni odnos po raspisanom konkursu /oglasu , prilažu  Rješenje o utvrđenom tehnološkom višku izdato od strane nadležne kantonalne komisije za zbrinjavanje tehnološkog viška u školama  na području Ze-do kantona i odgovarajuću potvrdu izdatu od strane ureda Zavoda za PIO .

       Svi priloženi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije.

 Po izvršenom prijemu, prije stupanja  na posao ,  kandidati su obavezni dostaviti ljekarsko uvjerenje  i uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci).

Kandidati koji se prijave na konkurs/oglas, potrebno je da dostave i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području ZDK („ Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj 10/22) , a koji su objavljeni na službenoj web-stranici Kantona: www.zdk.ba.

Ako se na konkurs ne prijave stručni nastavnici ,  prijem će se izvršiti prema Uputstvu za angažovanje nestručnih nastavnika za verifikovano i instruktivno izvođenje nastave u školskoj 2022/2023. godini – broj 10-34-7482/21. od 01.06.2022. godine .

Kandidati koji se prijave na konkurs/oglas, a ne ispunjavaju uslove o stručnoj spremi, dužni su, pored gore navedene dokumentacije, dostaviti i Uvjerenje fakulteta o godini studija i Uvjerenje o položenim ispitima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja, a prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:  JU MSŠ „Hazim Šabanović“ , Branilaca 24, 71300 Visoko, sa naznakom  „Prijava na konkurs/oglas – obavezno navesti radno mjesto na koje se konkuriše“

Dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona 032/465-213.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pismeno u zakonskom roku.

Kandidati koji ne budu primljeni, svoju dokumentaciju mogu preuzeti u roku od mjesec dana od dana donošenja Odluke o izboru kandidata , a nakon tog roka,  Škola nema obavezu čuvanja dokumentacije.