Posjeta AC Berlijeti

Učenici IIIg odjeljenja saobraćajne tehničke škole su bili u posjeti AC Berlijeta Visoko.  

Nakon upoznavanja sa opštim pricipom funkcionisanja cjelokupnog procesa rada AC Berlijeta Visoko, učenici su sa uposlenicima  prošli kroz servisne radionice. U servisnim radionicama učenici su imali priliku da se upoznaju sa primjerima konkretnih kvarova na vozilima kao i procedurama njihovog otklanjanja. Učenici su imali priliku da detaljno pregledaju određene pokretne i nepokretne dijelove motora SUS,  kao i druge dijelove i uređaje motornih vozila. Također, upoznali su se i sa opremom  i uređajima savremenih servisnih centara za  opravku i održavanje motornih vozila.

Zahvaljujemo AC Berlijeti na srdačnom prijemu naših učenika.