Organizacija nastave u školskoj 2022/2023. godini

Nastava u školskoj 2022/2023. godini počinje u četvrtak 1.9.2022. godine prema sljedećem rasporedu:

 Smjena  A u  7 45 sati                                                   

– Ekonomska škola                                                         

– Mašinska tehnička škola                                              

– Građevinska tehnička škola                                         

– Poljoprivredna tehnička škola                                      

– Ugostiteljsko-turistička tehnička škola                        

– Mašinska stručna škola 

 Smjena  B   u 12 00 sati

– Elektrotehnička škola

– Saobraćajna tehnička škola

– Tekstilna tehnička škola

– Stručna škola uslužnih djelatnosti

 – Elektrotehnička stručna škola