VIZIJA

Naša vizija je da kroz odgojno-obrazovni proces formirano sretnog i uspješnog učenika koji će uz podršku i poticaj nastavnika i roditelja hrabro i samouvjereno kročiti u budućnost, spreman po pitanju svog stručnog usmjerenja.

MISIJA

Misija naše škole je da, uskom suradnjom svih uposlenika Škole, roditelj ai lokalne zajednice omogućimo svakom učenikuzdravu sredinu za rad u kojoj će se osjećati sigurno i prihvaćeno, te sredinu u kojoj će moći napredovati i razvijati se maksimalno iskorištavajući svoj potencijal.
Prateći razvoj savremenog društva, napredak nauke i tehnologije, cilj nam jeumrežavanje javne ustanove te osavremenjenje metoda i pristupa u odgojno.obrazovnom procesu.
Misija naše škole je da obezbijedi kvalitetan i stručan nastavni kadar, koji će kontinuirano raditi na svom usavršavanju i stručnom obrazovanju, dajući primjer učenicima da učenje ne prestaje završetkom srednjoškolskog obrazovanja.