Prezime i ime Predmet Razrednik
Perenda Enida Bosanski jezik i književnost  IVa
Sinanović Emina Bosanski jezik i književbnost Ib
Muzaferija Jesenko Bosanski jezik i književnost  
Frljak Mersiha Bosanski jezik i književnost IIf
Smailbegović Alma Bosanski jezik i književnost II3
Čabaravdić Sabina Engleski jezik IIc
Kovo Hanka Engleski jezik  IIb
Drugović Alma Engleski jezik  IVf
Ćuprija Ata Engleski jezik III4
Omerbegović Fahira Njemački jezik  
Zahirović Medisa Turski jezik  
Jašarspahić Mahir Tjelesni i zdravstveni odgoj  III5
Ismić Osman Tjelesni i zdravstveni odgoj IId
Handžić Mirza Tjelesni i zdravstveni odgoj IVc
Bulut Mirsad Tjelesni i zdravstveni odgoj  
Kadrić Merjem Tjelesni i zdravstveni odgoj  
Kurtović Ifeta Historija  IVe
Kadić-Frljak Mukerema Historija  I3
Genjac Dževad Demokratija  
Ćehajić Mediha Sociologija  
Fejzić Nermina Matematika  IIIb
Suša Lejla Matematika, Informatika  
Agić Safet Matematika  IIe
Ganić Amera Matematika  IVd
Kovačević Admir Matematika  IVg
Pripoljac Delila Fizika  
Alihodžić Muvedeta Fizika  
Kolašinac Senad Fizika  
Likić Alisa Fizika  
Begović Mustafa Informatika, Stručno-teorijski predmeti poljoprivredne struke  
Trako Muhamed Hemija, Tehnologija zanimanja  
Drugović Mirzeta Hemija  III3
Kovač Nedžmedina Biologija  IIb
Ibrahimović Mevlida Geografija  
Marašević Amir Stručno-teorijski predmeti mašinske struke  II1
Ganić Hasan Stručno-teorijski predmeti mašinske struke  IVc
Bakšić Alija Stručno-teorijski predmeti mašinske struke  III5
Topalović Fahrudin Stručno-teorijski predmeti mašinske struke  I1
Šahinović Bedrija Stručno-teorijski predmeti mašinske struke  I2
Bećar Mensud Stručno-teorijski predmeti elektrotehničke struke, Informatika  
Omerbegović Amila Stručno-teorijski predmeti elektrotehničke struke IId
Omanović Emira Stručno-teorijski predmeti elektrotehničke struke  IIIe
Breščić Nermina Stručno-teorijski predmeti elektrotehničke struke  IIId
Hasagić Amir Stručno-teorijski predmeti elektrotehničke struke  II5
Mušinbegović Mahir Stručno-teorijski predmeti elektrotehničke struke  Ie
Šabanović Armin Stručno-teorijski predmeti elektrotehničke struke  III4
Čolić Selma Stručno-teorijski predmeti elektrotehničke struke  I4
Spaho Lejla Stručni predmeti građevinske struke  
Fazlić Azra Stručno-teorijski predmeti građevinske struke  IIc
Neimarlija Mensura Stručno-teorijski predmeti građevinske struke  
Sirćo Muharema Stručno-teorijski predmeti ekonomske struke  IVb
Mehmedović Lejla Stručno-teorijski predmeti ekonomske struke  IIa
Zečević Adnan Stručno-teorijski predmeti ekonomske struke  IVa
Beganović Belmina Stručno-teorijski predmeti ekonomske struke  III1
Dedić Semina Stručno-teorijski predmeti ekonomske struke  Ia
Bajramović Arnesa Stručno-teorijski predmeti ekonomske struke
Dedić Miralem Privredno pravo  
Dlakić Mirsad Stručno-teorijski predmeti tekstilne struke  IVf
Mićanović Dušanka Stručno-teorijski predmeti tekstilne struke, Praktična nastava tekstilne struke  IVf
Efendira Mensur Stručno-teorijski predmeti tekstilne struke, Praktična nastava tekstilne struke  
Omerdić Tarik Vjeronauka  II2
Đozić Ćamila Vjeronauka  III2
Gorak Haris Vjeronauka  
Aličković-Omanović Meliha Vjeronauka  II3
Nesimović Samir Estetika  
Kosovac Sabina Praktična nastava – frizer  
Husremović Sanela Praktična nastava – frizer  
Begić Hamdija Praktična nastava – elektro struka  
Kurtović Izudin Praktična nastava – mašinska struka  
Demcoj-Rizvanović Sanela Psihologija