Odlukom Nastavničkog vijeća, za učenicu generacija izabrana je Amina Babić, učenica IV-d odjeljenja elektrotehničke škole (elektrotehničar računarske tehnike i automatike).

Učenica generacije je primila prigodne poklone od škole, ali i od kompanija Nerzz Bešlagić i Vizija d.o.o. Visoko, kao i od Zavičajnog muzeja Visoko.