U saradnji Općine Visoko i MSŠ “Hazim Šabanović” Visoko, organizovana je terenska nastava za druge i treće razrede poljoprivrednih tehničara.
4. aprila 2019. godine, učenici sa profesorima stručnih predmeta imali su priliku posjetiti farmu krava “Suša Commerce” u Kološićima, firmu “Voćar Piramida” d.o.o. Visoko, zatim firmu “Bios” Visoko, a naposlijetku i plantažu voća “Baš – Bašča” u Brezi.
U okviru posjete ovih lokaliteta, učenici su dobili mogućnost da se sa onim o čemu su učili teoretski na času sada susretnu u realnosti i tako dodatno unaprijede svoje znanje. Jednoglasno su se složili da je ovo bila odlična prilika da se pobliže upoznaju sa benefitima, ali i izazovima zanimanja kojeg su odabrali.

« 1 of 24 »