Učenici MSŠ “Hazim Šabanović” od ove školske godine u okviru časova TZO koriste školski teniski teren. Takođe, osnovana je teniska sekcija, u okviru koje se među učenicima promoviše tenis. Urađena je konzervacija za zimski period.