Stručni aktiv Rukovodioc
Članovi
Vjeronauka.
historija i geografija
Aličković Omanović Meliha Kadić-Frljak Mukerema, Đozić Ćamila, Kurtović Ifeta, Gorak Haris,
Omerdić Tarik, Ibrahimović Mevlida
Uslužne djelatnosti i tekstilna struka, Biologija, Hemija Kovač Nedžmedina Mićanović Dušanka, Dlakić Mirsad,  Efendira Mensud, Kosovac Sabina, Husremović Sanela,  Drugović Mirzeta, Trako Muhamed, Nesimović Samir, Demcoj Rizvanović Sanela, Bajramović Arnesa, Hadrović Fatima
Matematika i Fizika Suša Lejla Agić Safet, Ganić Amera,  Kovačević Admir, Fejzić Nermina,
Pripoljac Delila, Alihodžić Muvedeta, Likić Alisa, Kolašinac Senad
Demokratija i ljudska prava i Tjelesni i zdavstveni odgoj Handžić Mirza Ismić Osman, Petrović Leonardo, Genjac Dževad, Bulut Mirsad,
Kadrić Merjem,  Čehajić Mediha.
Građevinska i Mašinska struka  Marašević Amir Spaho Lejla, Fazlić Azra, Topalović Fahrudin, Ganić Hasan,
Kurtović Izudin, Bakšić Alija i Šahinović Bedrija
Bosanski jezik i književnost i
Strani jezici
 Ćuprija Ata Perenda Enida, Muzaferija Jesenko, Frljak Mersiha , Kovo Hanka,
Drugović Alma, Čabaravdić Sabina,Ohran Elma, Smailbegović Alma,
Behlil Azra, Burko Mirha
Ekonomska struka  Mehmedović Lejla Neimarlija Mensura, Sirčo Muharema, Dedić Semina, Zečević Adnan,
Beganović Belmina i Dedić Miralem
Elektrotehnička struka i
Informatika
 Čolić Selma Bečar Mensud, Mušinbegović Mahir, Omerbegović Amila,
Šabanović Armin, Breščić Nermina, Omanović Emira, Begović Mustafa,
Hasagić Amir, Dlakić Majra i Begić Hamdija