Dana 18. 04. 2019. godine učenici IIId, IIIe i IVd razreda Elektrotehničke škole, kao i učenici IIIc razreda Građevinske škole obavili su stručnu posjetu HE Grabovica i HE Salakovac.

U pratnji učenika bile su profesorice Fazlić Azra i Breščić Nermina.

Posjeta je trajala od 10:30 do 12:30.

Tom prilikom obišli smo betonsku gravitacionu branu, komandnu salu, instalisane agregate, turbine, strojarnicu sa pripadajućim objektima i razvodno postrojenje 220 kV.

Upoznali smo se sa načinom rada i automatizacijom HE Grabovica i Salakovac, sa posebnim osvrtom na rad Scada sistema za upravljanje.

Posjetu smatramo veoma korisnom i uspješnom. Time je nastavljena dugogodišnja praksa stručnih posjeta naše škole hidroelektranama na Neretvi.

Fazlić Azra, dipl. ing. arh

Breščić Nermina, dipl. ing. el.