R. br. VANNASTAVNE AKTIVNOSTI IME I PREZIME NASTAVNIKA
A KULTURNO-UMJETNIČKE SEKCIJE
1. Recitatorska Perenda Enida, Frljak Mersiha
2. Dramska Sinanović Emina,
Muzaferija Jesenko,Behlil Azra
B NAUČNO-TEHNIČKE   I NASTAVNE SEKCIJE
1. Matematičari Skopljak Nermina, Sirčo Rasema, Agić Safet, Ganić Amera, Kovačević Admir
2. Fizičari Kaplan Enisa
3. Historičari Kurtović Ifeta,
Kadić-Frljak Mukerema
4. Geografska Ibrahimović Mevlida
5. Elektrotehnička Šabanović Armin Mušinbegović Mahir, Fejzić Adisa
6. Informatička Begović Mustafa Omerbegović Amila Bečar Mensud,
Breščić Nermina
7. Mašinska Šabanović Džemal,
Gostevčić Hamdo, Ganić Hasan, Lemeš Ermina, Bakšić Alija,
Marašević Amir
8. Građevinska Spaho Lejla, Fazlić Azra
9. Engleski jezik Kovo Hanka, Čabaravdić Sabina,
Ćuprija Ata, Drugović Alma
10. Vjeronauka Dreca Husejn, Gorak Haris, Đozić Ćamila, Omeredić Tarik
11. Računovodstvena Dedić Semina, Neimarlija Mensura, Beganović Belmina
12. Tehničko-inovatorska Vidaković Novica, Kurtović Izudin
13. Krojačka Efendira Mensur, Dlakić Mirsad, Mićanović Dušanka
14. Frizerska Husremović Sanela, Kosovac Sabina
C SPORTSKE SEKCIJE
1. Košarka Bulut Mirsad
2. Odbojka Petrović Leonardo
3. Rukomet Handžić Mirza
4. Stoni tenis Ismić Osman
D OSTALE SEKCIJE
1. Ekološka Drugović Mirzeta, Čolan Belma
2. Debatni klub Genjac Dževad, Ćehajić Mediha
3. Novinarska Mehmedović Lejla, Zečević Adnan
4. Marketinška Begić Edina, Sirčo Muharema