12.10.2017. godine održan je prvi sastanak Vijeća učenika za školsku 2017./2018. godine na kojem su ujedno održani i izbori za novo rukovodstvo Vijeća učenika, tj. za predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća učenika. Kandidati koji su se prijavili za VU su bili Dženita Dervišbegović i Adis Sabljaković. Sastanku je prisustvovalo 35 od 39 odjeljenja čime je omogućeno parlamentarno glasanje. Svaki predstavnik svog odjeljenja je imao pravo jednog glasa, što je u konačnici rezultiralo trideset glasova za Sabljaković Adisa, te pet glasova za Dženitu Dervišbegović.

Neposredno prije glasanja isčitana su pravila glasanja, a i kandidati su predstavili svoj plan i program koji ćete imati mogućnost pogledati na ovoj stranici.

Vijeće učenika će na sljedećem sastanku formirati uži krug Vijeća učenika zajedno sa svojim koordinatorima koji su ove godine Haris Gorak, prof. i Haris Omeragić, pedagog, te krenuti u realizaciju projekata. Neke završiti koji su započeti u prošloj nastavnoj godine, a i neke nove započeti.

Izvinjenje za članove i pratitelje ove stranice jeste što nismo ranije održali izbore i krenuli u realizaciju projekata, ali zbog realizacije i odlaska na ekskurziju se novoizabrano rukovodstvo srdačno izvinjava i pozdravlja, te se nada da ćemo biti u još boljoj koordinaciji sa roditeljima i nastavnicima.

PP_VU