Učenici ekonomske struke JU MSŠ „Hazim Šabanović“ dana 5.4.2019.godine su učestvovali na državnom sajmu preduzeća za vježbu u Bijeljini.
Na sajmu je učestvovalo 62 preduzeća iz 27 gradova cijele Bosne i Hercegovine.
Učenici su imali zadatak da posluju, ali i da se upoznaju i druže sa kolegama iz drugih preduzeća.
Naime, Visoko se predstavilo sa četiri preduzeća koja su ostvarila zapažene rezultate. Preduzeća su predvodili profesor Zečević Adnan i profesorica Dedić Semina.
Preduzeća za vježbu posluju pod pokroviteljstvom BHS platforme.
Naši učenici sa osnivanjem svojih preduzeća  započeli su u septembru. To su virtualna preduzeća koja počinju od osnivanja, registracije, otvaranja žiro-računa, poreskog broja, uzimanja kredita i poslovanja.
Podijelili su se u pet sektora (nabavka, prodaja, marketing, sekretarijat, računovodstvo), cijelu školsku godinu poslovali i na kraju se prezentirali na sajmu.
Ovaj sajam je nastavak dugogodisnjeg rada koji se provodi u ekonomskim školama u Bosni i Hercegovini, a pod pokroviteljstvom austrijske agencije Kultur kontakt.

« 1 of 4 »