Rang lista kandidata prijavljenih na konkurs od 281.7.2020. godine

 

Na osnovu Obavještenja Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona broj 20-30-354-1-03/20 od 10.8.2020. godine kandidati koji su se javili na konkurs/oglas mogu izjaviti prigovor na preliminarne bodovne liste konkursnim/oglasnim procedurama za školsku 2020/2021. godinu i dostaviti ih na mail ili fax škole. Prigovore možete poslati do 12.8.2020. godine do 900 sati.