Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK Mensur Sinanović sa predstavnikom Caritas Švicarske upriličio je posjetu OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” Donje Moštre,  MSŠ “Hazim Šabanović” povodom realizacije projekata energetske efikasnosti, kao  i Gimnaziji “Visoko” na kojoj se u 2018. godini planiraju radovi kroz projekte energetske efikasnosti.

Više informacija o samoj posjeti i o izvršenim radovima možete pročitati na http://zdk.ba/vijesti/item/5888-nova-tehnologija-zagrijavanja-visocke-skole.