U četvrtak, 7.4.2016. godine sa početkom u 14:00 sati, Internacionalni univerzitet u Travniku je za završne razrede naše škole održao prezentaciju svojih studijskih odsjeka.

IUT (1)

Učenici su upoznati sa fakultetima koji su u sklopu Internacionalnog univerziteta u Travniku, kao i sa studijskim odsjecima koji se izučavaju na svakome od pomenutih fakulteta.