Pripadnici MUP-a Visoko i Centra za socijalni rad Visoko u periodu od 21.3. do 29.3.2017. godine za učenike naše škole organizuju predavanje na temu „Prevencija vršnjačkog nasilja i maloljetničke delikvencije (upoznavanje sa posljedicama koje ono nosi)“

Sva odjeljenja su obuhvaćena ovim predavanjima.