Dana 5.12.2017. godine (utorak) održani su  predavanje i vježba evakuacije u slučaju požara ili elementarne nepogode (zemljotres) u MSŠ „Hazim Šabanović“ Visoko u Sali za više namjena. Predavanju su prisustvovali svi predstavnici razreda naše škole zajedno sa koordinatorom Harisom Omeragićem. Incijativa o tom predavanju je pokrenuta na sastanku Vijeća učenika koji je održan 24.11.2017.godine, nakon čega smo mi obavili razgovor sa direktoricom Sanelom Slijepčević koja je u potpunosti podržala našu ideju i projekat te učestvovala u realizaciji. Predavanje su vršili uposlenici PVJ „Visoko“ Visoko na čelu sa komandirom Bukić Fahrudinom koji su neiscrpno ispredavali i objasnili sve moguće situacije pojave požara, i kakva je vrsta evakuacije specifična za koju vrstu objekta.

Objasnili su nam kako se ponašati u takvoj situaciji i kako izaći bez ozlijeda iz objekta, jer kao što oni kažu:“Najvažniji je ljudski život i da se djeca vrate živa i zdrava svojim roditeljima, da se svaka šteta na objektu može sanirati i popraviti.“ Naravno kao i uvijek stručni u svom poslu, pa nismo ih uspjeli iznenaditi i ovog puta jer su bili opet spremni i već sa sobom ponijeli aparate za gašenje za svaku vrstu požara od kojih su: aparat sa natrijum- karbonat prahom, CO2 i aparat sa vodom koja je pomiješana sa posebnom tekućinom i služi za gašenje lahko zapaljivih tečnosti. Nakon predavanja i detaljnog objašnjenja premjestili smo se u učionicu gdje smo izvršili simulaciju evakuacije i kako se kretati, kako podijeliti zadatke u datom trenutku, gdje ići itd. Predstavnici koji su bili na predavanju će na časovima odjeljenske zajednice prenijeti svojim kolegama iz razreda kao i razredniku, te će cijeli čas posvetiti tome.

Mi se ovim putem još jednom zahvaljujemo PVJ „Visoko“ Visoko koji su bili puni elana i ambicija i ovog puta te nam izašli u susret i održali vježbu evakuacije u našoj školi.