Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona je u aprilu 2016. godine provela kampanju „Prevencija vršnjačkog nasilja među djecom i omladinom“.

policija140416

U okviru Kampanje, edukativnim predavanjima o vršnjačkom nasilju i maloljetničkoj delikvenciji obuhvaćeni su učenici osnovnih i sredjih škola.

Predavanja su realizovali policijski sužbenici.