Dana 25.12.2019.godine obavljena je posjeta JU Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine-Pazarić.

Učenici naše škole su u sklopu projekta “Jedan slatkiš (igračka) jedno djete” vršili prikupljanje igračaka, slatkiša i novca koji su dostavljeni u Zavod Pazarić. Sa prikupljenim sredstvima učenici naše škole su doprinjeli u stvaranju boljeg i humanijeg života osobama sa posebnim potrebama u ovoj ustanovi.

Posjeti su prisustvovali profesor Mirsad Dlakić te učenici,ispred Vijeća učenika naše škole:
-Adi Zahirović
-Amina Suša
-Berina Mušinbegović

Učenici su uručili paketiće protuvrijednosti 856,6 KM, te upoznali korisnike zavoda. Potom su obavili razgovor sa gospođom Sabinom ispred Zavoda.

Ovim činom učenici su promovisali stvarne vrijednosti humanosti i dobročinstva prema drugima, stekli su sliku o stanju mentalno invalidne djece i omladine, i sve veće potrebe za inkluzijom. Ovakvi projekti su važni za bolji i zdraviji razvoj društva što je i jedan od ciljeva obrazovanja.”