Dana, 12.10.2017.godine zajedno sa profesoricom Azrom Fazlić,ing.arh. održali smo još jedan u nizu od časova na gradilištu, tj. praktični dio nastave. Ovog puta smo posjetili gradilište, tj. stambeni objekat visokogradnje spratnosti P+5, koji je stambeno poslovni objekat što označava multifunkcionalan objekat. Međutim ovog puta smo odlutali dalje od raskrinkavanja konstrukcije i samog objekta te se više osvrnuli posmatranju specijalnih mašina i vozila za specijalne namjene. Ono što nam privlači pažnju od aprila ove godine jeste toranjski kran koji smo danas detaljno izučili i promatrali.

Toranjski kran koji inače ima vertikalnu teleskopski toranj, tj.ima mogućnost mijenjanja visine tornja u zavisnosti od visine objekta. Sam kran je slobodno stojeća mašina koja je posebno temeljenja od objekta. Toranjski kran pored vertikalnog tornja na sebi ima horizontalnu ruku, protuteg koji određuje i nosivost krana, te kuku kojom diže teret. Kranom je operater upravljao daljinskim putem sa predviđenog reda. Ovo je kran nižeg reda jer nema na sebi montiranu kabinu za operatera. Bitno što se može na glasiti jeste da je kran u mogućnosti da se okrene za 3600, tj. potpuno oko svoje ose.

Onda smo raskrinkali opremu ljudi koji su uvijek tu kada je najteže i na svu sreću su tu i imamo od koga tražiti pomoć. Naravno i nama je pritekla u pomoć DVD Visoko (Dobrovoljna vatrogasna divizija Visoko) kada smo zatražili da nam objasne šta imaju od opreme i šta za šta služi. Kao i uvijek i ovoga puta su pokazali svoju stručnost i sve nam detaljno objasnili. Što sljedeće slike mogu i pokazati.