Dana 12.4.2016. godine u sklopu predmeta Beton i armirani beton, Mostovi i Saobraćajnice, a prema Nastavnom planu i programu, organizovana je sa učenicima IVe posjeta gradilištu autocesta – koridor Vc, dionica Perin han – Klopče.

grad_2016 (4)

Na gradilištu su učenici imali priliku vidjeti armiranje stubova mosta, pobijanje tipova radi temeljenja, donji stroj saobraćajnice, klizište i sanacija klizišta. Isto tako, imali su priliku vidjeti navlačenje mostovske konstrukcije.

Učenici IIg u okviru posjete gradilištu imali su se priliku upoznati sa potpornim zidovima i potiskom vode iza zida, klizištem zbog prisustva podzemnih voda (realizacija programa iz Hidrotehnike i Statike.

Posjeta hidroelektrani Jajce I je u okviru predmeta Hidrotehnika. Učenici IIg  posjetili su laboratoriju za ispitivanje tlaka u tlačnom cjevovodu i elektronsko praćenje pritisaka u dovodnom cjevovodu.