Dana 5.4.2018. godine učenici naše škole (poljoprivredne i tekstilna struke) posjetili su Centar za djecu i odrasle sa posebnim potrebama, po pozivu uprave Centra.

Cilj posjete je bio senzibiliziranje društvene zajednice kroz uključivanje vršnjaka i druženje sa štićenicima ovog Centra.

Posjeta je trajala od 9 30 do 14 00 sati.