Općina Visoko je u budžetu za 2017. godinu planirala sredstva za poomoć u adaptaciji školskih objekata. Zahvaljujući ovim sredstvima, u našoj školi je zamijenjen ulazni portal. Ovim putem se zahvaljujemo Općini Visoko.