Obavještavaju se učenici i profesori da će nastava u školskoj 2019/2020. godini početi u ponedjeljak, 2.9.2018. godine prema sljedećem rasporedu:

Smjena A u 10 00 sati.

Smjena B u 12 00 sati.

Smjena A:

 • Ekonomska škola
 • Mašinska tehnička škola
 • Građevinska tehnička škola
 • Poljoprivredna tehnička škola
 • Ugostiteljsko-turistička škola
 • Mašinska stručna škola

Smjena B:

 • Elektrotehnička škola
 • Tekstilna tehnička škola
 • Saobraćajna tehnička škola
 • Elektrotehnička stručna škola
 • Saobraćajna stručna škola
 • Stručna škola uslužnih djelatnosti