Obavještavamo učenike, roditelje i profesore da će nastava u školskoj 2017/2018. godini početi u ponedjeljak, 4.9.2017. godine prema sljedećem rasporedu:

 • Smjena “A” u 10 00 sati.
 • Smjena “B” u 12 00 sati.

 

Smjena “A”

 • Ekonomska tehnička škola
 • Mašinska tehnička škola
 • Poljoprivredna tehnička škola
 • Građevinska tehnička škola
 • Mašinska stručna škola
 • Trgovinska stručna škola

 

Smjena “B”

 • Eklektrotehnička škola
 • Tekstilna tehnička škola
 • Elektrotehnička stručna škola
 • Saobraćajna stručna škola
 • Stručna škola uslužnih djelatnosti.