Obavještavaju se učenici i profesori da će nastava u školskoj 2016/2017. godini početi u četvrtak, 1.9.2016. godine prema sljedećem rasporedu:

 

Smjena „A“        u 9 00 sati

Smjena „B“        u 11 00 sati

 

Smjena „A“


Smjena „B“


Ekonomska tehnička škola Elektrotehnička škola
Mašinska tehnička škola Tekstilna tehnička škola
Poljoprivredna tehnička škola Elektrotehnička stručna škola
Građevinska tehnička škola Saobraćajna stručna škola
Mašinska stručna škola Stručna škola uslužnih djelatnosti
Trgovinska stručna škola