« 1 of 8 »

Oprez! Živa bića su na cesti! je naziv projekta ispred MreVuk-a ZDK kojem je Vijeće učenika zajedno sa svojim rukovodstvom pristupilo bez ikakvih problema.
Učenici naše škole su bili zajedno u saradnji sa MUP-om općine Visoko.
Službenici MUP-a su grupu od deset učenika ugostili u svojim prostorijama 16.05.2017. u 11:00h te im održali predavanje o regulaciji saobraćaja na općini Visoko i njegove karakteristike.
Nakon održanog predavanja zajedno s nama su 17.05.2017. izašli na teren i pokazali nam to u praksi. Učenici zajedno sa policijskim činovnicima su građanima dijelili upozorenja, naravno onima koji nisu poštovali pravila pješaka, to je npr. da je pješak dužan preći na pješačkom prelazu i sl.
Ovim putem Vijeće učenika zajedno sa Upravom MSŠ “Hazim Šabanović” Visoko se zahvaljuje na ukazanoj saradnji MUP-a Visoko i na lijepom iskustvu. Te na tome što su nam barem i na jedan da omogućili da budemo dio vlasti Bosne i Hercegovine, i dio one ekipe koja sprovodi zakone Bosne i Hercegovine.