Naziv škole: Mješovita srednja škola „Hazim Šabanović“
Adresa: VISOKO, BRANILACA 24.
Direktorica: Slijepčević Sanela Telefon: 032-465-215
Pomoćnica: Purišević Efedina Telefon: 032-465-212
Pomoćnica: Lemeš Ermina Telefon: 032-465-212
Pomoćnik: Kolašinac Senad Telefon: 032-465-212
Sekretarica: Slijepčević Tatjana Telefon: 032-465-213
Računovodstvo: Medanović Lejla Telefon: 032-465-213
Stručni saradnik pedagog: Omeragić Haris Telefon: 032-465-214
Stručni saradnik pedagog: Kardaš Edina Telefon: 032-465-214
Bibliotekar: Penjić Edina Telefon: 032-731-540
Fax: 032-465-216
E-mail: [email protected]
Web site: www.mssvisoko.edu.ba
Broj učenika: 968
Broj odjeljenja: 40
Ukupan broj osoblja: 86
Broj nastavnog osoblja 66
Broj nenastavnog osoblja 20