U ponedjeljak, 28.10.2018. godine održan je ogledni čas iz fizike. Na času su prezentovane mogućnosti interaktivne table, pomoću koje su pokretane interaktivne simulacije i na kojoj su praćeni rezultati eksperimenata koje su obavljali učenici. Atmosferu sa oglednog časa možete vidjeti u sljedećoj fotogaleriji.

« 1 of 18 »