Povodom organiziranja aktivnosti vezanih za izgradnju kapaciteta za obrazovanje u oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, profesori Građevinsko-geodetske i Elektrotehničke škola iz Tuzle su u srijedu, 24.1.2018. godine ugostili profesore iz šest srednjih tehničkih i mješovitih škola iz Zavidovića, Zenice i Visokog. Tako su u posjeti bile i naše dvije profesorice: Azra Fazlić i Emira Omanović sa pomoćnicom direktora  Erminom Lemeš.

      Tokom posjete ovim školama, oko 50 profesora građevinske, elektro i mašinske struke je kroz informiranje i razgovor stjecalo nova saznanja, prenosilo svoja iskustva, probleme i dobre rezultate u školama i uopće uspostavilo dobru međusobnu komunikaciju za buduće aktivnosti. Ideje nekih profesora ZDK bile su da sa svojim učenicima ponovo posjete ove škole.

      Ova studijska posjeta škola iz ZDK tuzlanskim školama je treći dio aktivnosti edukacije profesora koji se realizira na projektu “Obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost integrirana u ruralni razvoj i smanjenje siromaštva u BiH”, a koji realizira Caritas Švicarske u partnerstvu sa Centrom za ekologiju i energiju Tuzla.

      U prethodnim aktivnostima, profesori iz ZDK su prisustvovali teoretskim i praktičnim radionicama o energetskoj efikasnosti u zgradarstvu i toplotnoj izolaciji objekta, o solarnim sistemima i geotermalnim pumpama. Na području općine Žepče su obišli jednu područnu školu na kojoj je primijenjena energetska efikasnost izoliranjem objekta, izmjenom prozora i postavljanjem geotermalne pumpe za zagrijavanje prostora i na području te općine su obišli solarnu elektranu.

      Na kraju posjete tuzlanskim školama, koja predstavlja završnu fazu edukacije, profesori iz ZDK dobili su certifikate o učešću i obuci, a dobili su i “Priručnik o primjeni obnovljivih izvora energije” i brošuru sa savjetima o uštedi energije, koje su izrađene u okviru projekta.