Obavještavamo učenike naše škole da će nastava u školskoj 2020/2021. godini početi 8.9.2020. godine:

  • Za učenike prvih razreda nastava počinje 8.9.2020. godine u prostorijama škole prema rasporedu koji je u prilogu.
  • Za učenike drugih razreda nastava u prostorijama škole počinje 14.9.2020. godine, a za učenike trećih i četvrtih razreda nastava u prostorijama škole počinje 21.9.2020. godine.
  • Nastava za starije razrede do pohađanja u školskim prostorijama odvijaće se online prema rasporedu časova, o čemu će svi učenici biti obaviješteni preko razrednika.

RASPORED ULASKA I RAZREDA UTORAK, 08.09.2020.

SALA ZA VIŠE NAMJENA:

SALA ZA TZO:
EKONOMSKA ŠKOLA:

Ia – 8,00 sati  Ibrahimović Mevlida

UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA:

Ib -8,30 sati Omerdić Tarik

GRAĐEVINSKA TEHNIČKA ŠKOLA:

Ic-   9,00 sati Ćatić Mensida

POLJOPRIVREDNA TEHNIČKA:

Id-9,30 sati Zelenturović Eldar

AUTOMEHANIČAR:

I1- 10,00 sati Letić Mersiha

BRAVAR/ZAVARIVAČ:

I2-10,30 sati Marašević Amir

ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA:

Ie-11,00 sati Omerbegović Amila

ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA:

If- 11,30 sati Breščić Nermina

SAOBRAĆAJNA TEHNIČKA ŠKOLA:

I g -12,00 sati Alihodžić Muvedeta

TEKSTILNA TEHNIČKA ŠKOLA:

Ih-12,30 sati prof.Tekstilne struke

FRIZER:

I3-13,00 sati Aličković Oman.Meliha

ELEKTROMEHANIČAR/ELEKTROINSTALATER:

I4-13,30 sati Kadić-Frljak Mukerema